Om oss

SamTech AB erbjuder service och tjänster för audio och visuell utrustning.

SamTech är auktoriserad servicepartner åt (representerar direkt) ett flertal av väldens starkaste fabrikat. Personalstyrkan är sammansatt av flera handplockade personer, från flera av Sveriges mest framgångsrika AV företag (inom återförsäljning, distribution och tillverkning), med många års framgångsrik erfarenhet

Enkla lösningar

Fastighetsbolag
Fastighetsbolag

Affärsidé

Vår affärsidé är att inte bara sälja tjänster och produkter utan även kvalitet med ansvar för ett långsiktigt samarbete med stort personligt engagemang.
Bland våra kunder finns såväl industriföretag, stat, kommun, kontor och detaljhandeln

Vision

Skapa effektiva lösningar som bidrar till enkla användningar i Konferensrummet

Värdegrund

Vi engagerar oss lika mycket i det stora som lilla uppdraget!.

Hört från kund

Ni har verkligen lyckats få till det precis som vi vill ha det! /Håkan Malmegårds fastigheter AB